BTC-E美元实时行情Bitstamp美元实时行情BTC-E莱特币实时行情比特币中国实时行情

挖掘硬件比较

作者:网文 来源:转载 日期:2012-8-18 9:42:35 人气: 标签:挖掘 【打印】

Single Card Setups
Model Price [17] Availability Avg. Mhash/s Mhash/J Mhash/s/$
5770 $136 Moderate 212.83 1.45 1.56
5830 $92 Moderate 302 1.68 3.28
5850 $114.96 Limited 346.16 1.92 3.0
5870 $190.16 Limited 393 1.97 2.066
5970 $421 Limited 704 2.2 1.67
6750 $116 Easy 167.59 1.44
6770 $115 Easy 196.67 1.71
6850 $160 Easy 213.7 1.35 1.34
6870 $190 Easy 278.31 1.73 1.46
6930 $180 Limited 350 1.94
6950 $230 Easy 369 1.94 1.6
6970 $271.89 Easy 397 1.89 1.46
6990 $622.99 Limited 772 1.93 1.23
7970 $560 Easy 685 1.22

Multi-Card Setups

Model Price [17] Availability Avg. Mhash/s Mhash/J Mhash/s/$
5830x2 $360 Moderate 525 1.46
5850x4 $644 Limited 1360 1.94 2.11
5850x6 $996 Limited 2130
5870x2 $700 Limited 787.5 0.84 1.13
6770x2 $274 Easy 464 1.69
6950x4 $1,000 Easy 1316 1.51 1.32
6970x2 $700 Easy 769 1.6 1.10
6990x2 $1,540 Limited 1568 1.7 1.02
6990x3 $2,310 Limited 2094 1.8 0.91
7970x3 $1680 Easy 2050 2.41 1.16
返回顶部】【关闭窗口
【读完这篇文章后,可否发表您的感受?】
0
0
0
0
0
0
0
0
本文网址:
安全联盟站长平台 360网站安全平台